Sound & Joy, z.s.

Sound & Joy, z.s.

Nezisková organizace
Sound & Joy, z.s.

Stanovy

Informační memorandum

Informace o zpracování osobních údajů

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli.

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, („GDPR“).

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí jasně stanovená pravidla pro zpracovávání a uchovávání osobních údaje.

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Sound & Joy, z.s.  IČ: 06848842    tel. 607 673 145

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) nebyla prozatím pro organizace zřízena.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace: 

Účel zpracování (pokud jsou)

  • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
  • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
  • Kategorie příjemců osobních údajů
  • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  • Kategorie zdrojů osobních údajů

Předseda spolku: Zbyněk Krupa

Sídlo: Sarajevská 1051/10, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

IČ: 06848842

Číslo účtu: 7772227733/5500